Twenty Something Sullivan

HENRY STERN HOUSE Chicago

terra cotta panel HENRY STERN HOUSE Chicago BUILT 1885 Destroyed 1959 HENRY STERN HOUSE Chicago by tomburtonwood on Sketchfab