Twenty Something Sullivan
HenryStern

HENRY STERN HOUSE Chicago

terra cotta panel HENRY STERN HOUSE Chicago BUILT 1885 Destroyed 1959 HENRY STERN HOUSE Chicago by tomburtonwood on Sketchfab

2013-09-23 13.34.51

MORRIS SELZ HOUSE Chicago

plaster panel MORRIS SELZ HOUSE Built 1883 Destroyed 1967 MORRIS SELZ HOUSE Chicago by tomburtonwood on Sketchfab